Monday, March 12, 2007

Laporan Bulanan per Januari s.d Maret 2007


Pada bulan Januari hingga maret 2007 saya melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
1. Ujian Matrikulasi di STMIK Widya Pratama Pekalongan
2. Ujian Sertifikasi KKPI di SMK 2 Pekalongan
3. Ujian CCNA 1 di ICT Kab. Batang

Demikian atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.